De Aziatische hoornaar, de treurmaina en de muskusrat horen niet in Fryslân. De provincie wil deze en andere exoten bestrijden

Verschillende Friese overheden zijn van plan om in samenwerking met onder meer Rijkswaterstaat, ProRail en beheerders van natuurgebieden uitheemse planten- en diersoorten te bestrijden.

Muskusrat.

Muskusrat. Foto: Shutterstock

Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân hebben een beleidsnotitie vastgesteld die als handvat moet dienen om de invasieve exoten te lijf te gaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om de Aziatische hoornaar, de treurmaina en de wasbeer, maar ook om de grote waternavel, de reuzenberenklauw en de muskusrat.

Nieuws

menu