Fryslân is een van de deelnemende regio’s in een nieuw Europees bevolkingsonderzoek naar longkanker

Zo’n 400.000 Nederlanders tussen de 60 en 79 jaar ontvangen komende maanden een uitnodiging voor deelname aan een onderzoek naar de vroege signalering van longkanker. Fryslân is een van de drie deelnemende Nederlandse regio’s, samen met Amsterdam en Bilthoven.

Het vroeg opsporen van longkanker met een CT-scan bij rokers en ex-rokers kan de sterfte aan longkanker met 25 procent of meer omlaag brengen.

Het vroeg opsporen van longkanker met een CT-scan bij rokers en ex-rokers kan de sterfte aan longkanker met 25 procent of meer omlaag brengen. Foto: Shutterstock

Naast Nederland doen ook Duitsland, Spanje, Italië en Frankrijk mee aan het ‘proefbevolkingsonderzoek’. De studie wordt gecoördineerd door het Rotterdamse Erasmus MC. Het onderzoek is bedoeld voor mensen die al langere tijd roken of in het verleden hebben gerookt. De onderzoekers willen bepalen hoe vaak een CT-scan van de longen nodig is in een bevolkingsonderzoek en hoe ze mensen die het meeste risico lopen op longkanker het beste kunnen bereiken.

Nieuws

menu