Fryslân niet gediend van energiedictaat

Een regelrechte bedreiging, een dictaat, ergerniswekkend. Zo kwalificeerden respectievelijk FNP, PvdA en VVD van Fryslân de woorden die minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken maandag uitsprak over de verantwoordelijkheid van provincies en gemeenten in de energietransitie. Als lagere overheden het niet goed regelen en ‘in conservatisme blijven steken’ dan zal Den Haag met oplossingen komen, aldus Ollongren in een lezing in Groningen.

In 2013 spraken de twaalf provincies in het Energieakkoord af dat er in 2020 in totaal voor 6000 megawatt vermogen aan windturbines op land moet staan. Fryslân neemt daarvan 525 megawatt voor rekening. Foto: ANP

In 2013 spraken de twaalf provincies in het Energieakkoord af dat er in 2020 in totaal voor 6000 megawatt vermogen aan windturbines op land moet staan. Fryslân neemt daarvan 525 megawatt voor rekening. Foto: ANP

,,Ollongren hat ús bedrige. Wy binne sels ta dizze enerzjytransysje by steat. En dat litte wy sjen. En dan wolst net hearre: ‘Wy komme wol efkes del’”, zei FNP-lijsttrekker en gedeputeerde Johannes Kramer maandagavond bij een verkiezingsdebat in De Kanselarij in Leeuwarden. ,,,Ik heb verbaasd en geërgerd naar de woorden van Ollongren geluisterd. Dit past niet in de afspraken die we hebben gemaakt”, vulde Klaas Kielstra (VVD) aan. ,,Komende week komt de doorrekening van het concept Klimaatakkoord, en daarna hebben we nog tijd en ruimte.”

D66-lijsttrekker Romke de Jong nam het daarna op voor de minister van zijn partij. ,,Ik geloof in Fryslân dat we dit kunnen, maar het kabinet legt er wel druk op. En een stok achter de deur is goed.”

Nieuwe doelen

In 2013 spraken de twaalf provincies in het Energieakkoord af dat er in 2020 in totaal voor 6000 megawatt vermogen aan windturbines op land moet staan. Fryslân neemt daarvan 525 megawatt voor rekening. Gezien de langer dan verwachte procedures rond Windpark Fryslân in het IJsselmeer, lijkt Fryslân dat doel niet op tijd te halen. In de komende decennia zullen weer nieuwe doelen volgen.

Wy binne sels ta dizze enerzjytransysje by steat. En dat litte wy sjen. En dan wolst net hearre: ‘Wy komme wol efkes del’

Nadat zo’n beetje alle twaalf aanwezige lijsttrekkers - PVV, Forum voor Democratie en DENK hadden zich niet aangemeld voor het debat van VNO NCW MKB Noord - de overtuiging uitspraken dat er geen regering nodig is om de energiedoelstelling hier te halen en dat de opbrengsten zo veel mogelijk lokaal moeten neerslaan, concludeerde Marijke Roskam (PvdA) dat er ,,geen dictaat uit Den Haag nodig is”. ,,Maar dan moet je zo’n verhoging van de dorpsmolen in Reduzum ook hier wel kunnen oplossen”, beet ze daarna de zittende coalitie van FNP, VVD, SP en CDA toe. Natuurlijk Fryslân wil dat élk besluit en élke opbrengst van groene plannen lokaal terechtkomt.

Airport Eelde

De organiserende ondernemersvereniging legde de partijen in totaal zes stellingen voor. Eensgezind werd er vóór het belang van samenwerking in het Noorden gekozen, vóór het delen van de duurzame energieopbrengsten en tegen een investering in Groningen Airport Eelde.

Drachtena aan het spoor

Een zekerheid in het coalitieakkoord na de verkiezingen lijkt het pleidooi voor de Lelylijn, oftewel Drachten aan het spoor. PvdA, D66, VVD, CDA, SP, GrienLinks en Partij voor de Dieren zien een spoorlijn die Heerenveen en Drachten aan de ene kant snel verbindt met Groningen en Duitsland, en aan de andere kant met de Randstad als meest noodzakelijke investering in infrastructuur.

De Jong (D66): ,,Het infrastructurele netwerk is hier bijna klaar. We moeten stoppen met daarin investeren. Drachten aan het spoor is niet de nieuwe Zuiderzeelijn. Het gaat nu om een goede verbinding met de Randstad, maar ook om het mogelijk te maken voor anderen hier fijn te wonen.”

Nieuws

menu