Klimaat moet een onderdeel worden in al het beleid, blijkt uit de nieuwe klimaatvisie: 'As wy ús allegearre hâlde oan de ôfspraken, bliuwt Fryslân ek oer fyftich jier leefber'

Hoe blijft Fryslân ondanks klimaatverandering ook in de tweede helft van deze eeuw leefbaar? Op die vraag geeft een nieuwe klimaatvisie van provincie en Wetterskip Fryslân antwoord. Daarbij is Fryslân in vijf gebieden ingedeeld: veenweide, zand, klei, de Waddeneilanden en bebouwd gebied.

Wateroverlast in Woudsend, in de zomer van 2021.

Wateroverlast in Woudsend, in de zomer van 2021. Foto: Niels de Vries

De visie Fryslân klimaatbestendig 2050+ ligt vanaf nu zes weken lang ter inzage. Iedereen kan er desgewenst een zienswijze op indienen. Vervolgens buigen het algemeen bestuur van het Wetterskip en de Provinciale Staten zich over de visie, die een belangrijke basis vormt bij gebiedsprocessen in Fryslân.

Nieuws

menu