Vooral huismussen, koolmezen en merels geteld in Friese tuinen dit weekend, maar de spreeuw doet het hier ook goed

De huismus is met afstand de meest getelde vogel tijdens de tuinvogeltelling van het afgelopen weekend. In Fryslân werd de huismus 22.446 keer geteld, gevolgd door de koolmees (12.572 keer) en de merel (8255 keer).

Vele kleine zangvogels foerageren op de uitgebloeide zonnebloemen op een bloemrijke akkerrand langs de Koaterhusterwei nabij Wierum. Onder meer de vink, de putter, de keep en de groenling doen zich tegoed aan de zonnebloemzaden.

Vele kleine zangvogels foerageren op de uitgebloeide zonnebloemen op een bloemrijke akkerrand langs de Koaterhusterwei nabij Wierum. Onder meer de vink, de putter, de keep en de groenling doen zich tegoed aan de zonnebloemzaden. Foto: Marcel van Kammen

Daarmee wijkt de top-drie in Fryslân iets af van de landelijke lijst. Landelijk neemt de pimpelmees plek drie in in plaats van de merel. In de top-tien van Fryslân valt verder op dat de spreeuw het hier beter doet dan in de rest van het land. Hier werd de spreeuw 4776 keer geteld, waarmee het op de zesde plek staat. Landelijk komt de spreeuw niet in de top-tien voor.