De provincie Fryslân legt de nieuwe stikstofdoelstellingen naast zich neer en vaart haar eigen stikstofkoers

De provincie Fryslân houdt vast aan het eigen Uitvoeringsprogramma Stikstof Fryslân, de zogenoemde Friese aanpak die uitgaat van een stikstofreductie van 25 procent en van 50 procent in het zuidoosten van de provincie. Daarmee leggen Gedeputeerde Staten de ‘richtinggevende doelen’ van het kabinet naast zich neer.

Commissaris van de Koning Arno Brok, dijkgraaf Luzette Kroon en het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân op bezoek bij Maatschap De Jong/Terwisscha van Scheltinga in Baaium.

Commissaris van de Koning Arno Brok, dijkgraaf Luzette Kroon en het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân op bezoek bij Maatschap De Jong/Terwisscha van Scheltinga in Baaium. Foto: Hoge Noorden / Jacob Van Essen

Dat schrijven Gedeputeerde Staten in een brief aan de ministers Christianne van der Wal (Klimaat en Stikstof) en Henk Staghouwer (Landbouw), in reactie op de nieuwe emissiedoelstellingen die het kabinet vrijdag naar buiten heeft gebracht. Daaruit blijkt dat er rond kwetsbare natuurgebieden een stikstofreductie van 95 procent zou moeten worden gerealiseerd. Op andere plekken 70 procent, 48 procent of 12 procent.

Nieuws

menu