In Fryslân moet vooral de vermindering van de CO2-uitstoot prioriteit hebben, zegt de Friese Milieufederatie en daarbij kan de nieuwe CO2-wijzer helpen

Fryslân kijkt voor het provinciale klimaatbeleid vooral naar energieverbruik. Met een CO2-wijzer hoopt de Friese Milieufederatie (FMF) dat de provincie ook meer kijkt naar de koolstofuitstoot.

Lisdoddeteelt in het veenweidegebied. Natte teelten zorgen voor een lagere CO2-uitstoot.

Lisdoddeteelt in het veenweidegebied. Natte teelten zorgen voor een lagere CO2-uitstoot. Foto: FD

,,We hopen dat met de CO2-wijzer de beleidsmakers zich meer gaan richten op koolstofuitstoot dan op vergroenen van de petajoules”, licht Gerard Adema adviseur klimaat & energie van de FMF toe. ,,Je kunt klimaatinvesteringen maar één keer uitgeven dus moet je kijken waar dat het meeste effect heeft.”

Nieuws

menu