Geld, satellietdata en aangescherpte verkoopregels: Fryslân vraagt hulp uit Den Haag om funderingsschade in het veenweidegebied het hoofd te bieden

Rijksgeld, satellietgegevens en nieuwe regels voor huisverkoop moeten helpen om verzakkingsproblemen in het veenweidegebied het hoofd te bieden. Dat stelt de provincie in aanloop naar een overleg in Den Haag.

Funderingsschade aan een boerderij in Spanga.

Funderingsschade aan een boerderij in Spanga. Foto: Marco Keyzer

Het rijk moet satellietgegevens inkopen en beschikbaar stellen voor alle veenweidegebieden die te kampen hebben met verzakkingen. Dat schrijft de provincie in een zogeheten position paper , ingediend voorafgaand aan een rondetafelgesprek in het Tweede Kamergebouw, komende donderdag, waaraan allerlei betrokken partijen deelnemen.