Fryslân legt de lat hoog bij het herstel van de biodiversiteit: al in vier jaar moet de neergaande lijn in de soortenrijkdom in een opgaande veranderd zijn

Met het Herstelprogramma Biodiversiteit, dat woensdag in Oosterwolde werd getekend, gaan Friese overheden en terrein- en natuurbeheerders aan de slag om de soortenrijkdom in Fryslân te vergroten. De ambitie is hoog.

Bij het Biosintrum in Oosterwolde kijkt het gezelschap naar een dans van een wilde orchis, als onderdeel van de start van het Herstelprogramma Biodiversiteit Fryslân.

Bij het Biosintrum in Oosterwolde kijkt het gezelschap naar een dans van een wilde orchis, als onderdeel van de start van het Herstelprogramma Biodiversiteit Fryslân. Foto: Marcel van Kammen

In het herstelprogramma werken de provincie en Wetterskip Fryslân, de Friese gemeenten en natuur- en landschapsorganisaties als It Fryske Gea en de Friese Milieu Federatie samen. Het is bedoeld om bestaande initiatieven om de biodiversiteit te vergroten beter op elkaar te laten aansluiten en van elkaar te laten leren en om overheden hulp te bieden bij het vaststellen en uitvoeren van (natuur)beleid. Ook moet het programma burgers en overheden bewuster maken van het belang van meer soortenrijkdom.

Nieuws

menu