De provincie Fryslân wil af van de status van stikstofgevoelig natuurgebied van De Fluezen en Aldegeaster Brekken

De natuurgebieden De Fluezen en Aldegeaster Brekken en Sûdwest-Fryslân hebben onterecht het predicaat stikstofgevoelig gekregen van de minister. De provincie Fryslân tekent officieel protest aan.

Gedeputeerde Klaas Fokkinga.

Gedeputeerde Klaas Fokkinga. Foto: Wybe Fraanje

Minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof maakte 25 november een lijst habitattypen (leefgebieden van bijzondere plant- en diersoorten) bekend die eerder niet een extra beschermde status hadden. Het gaat om de typen veenmosrietland en hoogveenbos in de Aldegeaster Brekken en De Fluezen.

Nieuws

menu