Moet lachgas wel of niet verboden worden? Smallingerland is het er nog niet over eens

De ChristenUnie wil in Smallingerland graag een lachgasverbod instellen. De GGD en de Jeugdraad Smallingerland pleiten ervoor dat er meer wordt gedaan om drugsproblemen bij jongeren aan te pakken.

Een lachgaspatroon wordt via een speciale spuitbus in een ballon geleegd.

Een lachgaspatroon wordt via een speciale spuitbus in een ballon geleegd.

Het verbieden van lachgas helpt om het gebruik terug te dringen, stelt Fabian Schurink van de GGD, maar om drugsgebruik onder jongeren terug te dringen is er meer nodig. Dat betoogden ook jongerenwerkers en vertegenwoordigers van de jeugdraad en Verslavingszorg Noord-Nederland afgelopen week in de gemeenteraad van Smallingerland.

Nieuws

Meest gelezen

menu