Moet lachgas wel of niet verboden worden? Smallingerland is het er nog niet over eens

De ChristenUnie wil in Smallingerland graag een lachgasverbod instellen. De GGD en de Jeugdraad Smallingerland pleiten ervoor dat er meer wordt gedaan om drugsproblemen bij jongeren aan te pakken.

Een lachgaspatroon wordt via een speciale spuitbus in een ballon geleegd.

Een lachgaspatroon wordt via een speciale spuitbus in een ballon geleegd.

Het verbieden van lachgas helpt om het gebruik terug te dringen, stelt Fabian Schurink van de GGD, maar om drugsgebruik onder jongeren terug te dringen is er meer nodig. Dat betoogden ook jongerenwerkers en vertegenwoordigers van de jeugdraad en Verslavingszorg Noord-Nederland afgelopen week in de gemeenteraad van Smallingerland.

De ChristenUnie diende onlangs een initiatiefvoorstel in om een lachgasverbod in te stellen in de gemeente vanwege zorgen over lachgasgebruik onder jongeren. Grootschalig gebruik van lachgas zou schade kunnen aanrichten aan de gezondheid en de patronen in de openbare ruimte zorgen voor overlast. Andere gemeenten zoals Leeuwarden kennen al zo’n verbod, maar in Smallingerland werd vooralsnog gewacht tot er landelijke maatregelen zouden komen.

Normalisering

Het college van B en W liet al eerder weten positief te zijn over een verbod, maar dan alleen voor bepaalde gebieden en niet voor de hele gemeente. Jongerenwerker Dennis Donker vindt dat het beter is om een verbod voor de hele gemeente in te stellen. ,,Je stelt hiermee een grens en zet wel iets neer.”

Volgens hem is lachgas niet het grootste probleem, maar door het te verbieden wordt wel de normalisering van drugsgebruik voorkomen. ,,Nu is het lachgas en over twee maanden wordt het LSD.”

Preventie

De Jeugdraad Smallingerland vindt dat er meer moet gebeuren voor jongeren. Er zou onder meer ingezet moeten worden op preventie. ,,Jongeren zitten een beetje vast met hun leven, er moet hen perspectief worden geboden”, zegt Wout Kampherbeek van de Jeugdraad.

Hij denkt als oplossing onder meer aan het inrichten van een plek waar jongeren samen komen en begeleid kunnen worden bij bijvoorbeeld het opstellen van een CV. Ook Nynke Sopers van VNN benadrukt dat er niet alleen naar het gebruik van lachgas moet worden gekeken maar naar preventie in de brede zin van het woord. ,,Alcohol is een groter probleem.”

De gemeenteraad debatteert op 22 juni verder over het al dan niet instellen van een verbod.