GGZ Friesland krijgt de cliëntenraad en familieraad niet op sterkte. 'Het kan gevolgen hebben voor de kwaliteit en veiligheid binnen een instelling.'

GGZ Friesland heeft grote moeite met het vinden van vrijwilligers voor de cliëntenraad en familieraad, adviesorganen die zijn opgezet om belangen van GGZ-cliënten en hun naasten te vertegenwoordigen. Het uitvoeren van de taken dreigt in het gedrang te komen.

Fitness op de locatie voor beschermd wonen van MindUp van GGZ Friesland, voorjaar 2020.

Fitness op de locatie voor beschermd wonen van MindUp van GGZ Friesland, voorjaar 2020. Foto: Rens Hooyenga

,,Er zijn nu al vergaderingen waar we graag met twee mensen aanwezig zouden willen zijn, maar waar we maar één afgevaardigde hebben. Het maakt ons heel kwetsbaar”, zegt Joan Siep-Drent, coach en adviseur van de familieraad bij GGZ Friesland.

Nieuws

menu