Garnalenvissers Wad laten zich uitkopen

De visgronden in de Waddenzee waar garnalen mogen worden gevangen, worden met 11 procent verkleind. Dat is het gevolg van de opkoopregeling die het Waddenfonds heeft ingesteld.

De haven van Lauwersoog met garnalenkotters.

De haven van Lauwersoog met garnalenkotters. Foto: ANP

Van de 89 garnalenvissers die in de Waddenzee actief zijn, maakten er negentien gebruik van deze regeling. De aangeboden vergunningen zijn samen goed voor 10,3 miljoen euro. De regeling werd ingesteld om de bodemberoering op het Wad te verminderen. De sleepnetten van de garnalenkotters tasten de bodem aan en het Waddenfonds wil graag dat er gebieden komen waar de bodem meer ‘zijn gang kan gaan’.

,,Dat zijn plekken waar bijvoorbeeld mossel- of oesterbanken of zeegrasvelden rustig kunnen groeien”, zegt Geert Boesjes, programmamanager van het Waddenfonds. ,,Deze gebieden zijn geschikt voor onderzoek om eens te kijken wat er gebeurt wanneer de bodem niet wordt beroerd.”

Onkruid van de zee

De regeling is niet ingesteld om het garnalenbestand te beschermen. ,,Daar maken we ons niet zo druk om. Garnalen blijven wel komen. Ze worden niet voor niets ook wel ‘het onkruid van de zee’ genoemd.”

Door de opkoopregeling komt er 9300 hectare aan visgronden beschikbaar die niet meer door sleepnetten van garnalenkotters worden beroerd. ,,De vissers die van de opkoopregeling gebruik maakten, visten grofweg overal verspreid over de Waddenzee. Er zitten kotters bij die vanuit Den Oever, Harlingen en Lauwersoog varen. Een speciale werkgroep gaat uitzoeken hoe de 9300 hectare aan onberoerde grond verdeeld wordt over de Waddenzee. In ieder geval bij het Eierlandse Gat tussen Vlieland en Texel en in het oostelijke Waddengebied komen visvrije zones. Hier mag nog wel op andere soorten worden gevist.”

Verouderd

Vorig jaar stelde het Waddenfonds ook al een opkoopregeling in, maar daar maakten toen te weinig vissers gebruik van. ,,Die regeling was nog gebaseerd op vier jaar oude berekeningen en daardoor kon het voor sommige garnalenvissers niet uit. Voor deze regeling zijn nieuwe berekeningen gemaakt waarmee rekening is gehouden met bijvoorbeeld de prijsstijgingen van de afgelopen jaren.”

Het is nog onduidelijk hoe de regeling precies uitpakt voor de visafslagen, zegt directeur Barbara Holierhoek van de visafslag in Lauwersoog. ,,Er liggen minder schepen in de haven en er komt minder aanbod op de afslag. Aan de andere kant kan een kleiner aanbod er ook weer voor zorgen dat de prijs omhoog gaat.”

Om de Waddenbodem te beschermen, werd in 2005 de mechanische kokkelvisserij verboden. Er zijn alleen nog beperkte vergunningen voor het kokkelvissen met de hand.