Gasbedrijf ONE-Dyas gaat boorgruis van platform bij Schiermonnikoog toch niet lozen, maar aan land brengen

Gasbedrijf ONE-Dyas gaat het boorgruis dat vrijkomt bij de toekomstige gaswinning nabij Schiermonnikoog, toch niet in de Noordzee lozen. Naar aanleiding van de vele protesten daartegen kiest het bedrijf ervoor het spul aan land te brengen. Dat meldt demissionair minister Stef Blok van Economische Zaken aan de Tweede Kamer.

Mijnbouwbedrijf ONE Dyas wil in de Noordzee boven Schiermonnikoog naar gas boren.

Mijnbouwbedrijf ONE Dyas wil in de Noordzee boven Schiermonnikoog naar gas boren. Foto: JERRY LAMPEN JERRY LAMPEN

ONE-Dyas wil in tien tot 35 jaar tijd, ruim 22 miljard kubieke meter aardgas winnen uit het gasveld zo’n twintig kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. In de vergunningsaanvraag die het bedrijf eerder dit jaar indiende, vroeg het of het daarbij vrijkomende boorgruis en spoelwater, in zee geloosd mocht worden.

Het ministerie wilde dit toestaan vanwege het ‘geringe effect’ op het milieu, maar lagere overheden als de provincies Groningen en Fryslân, diverse gemeenten en milieuorganisaties tekenden hiertegen met klem bezwaar aan. Wat hen betreft moet de lozing van onder meer benzeen, kwik, zink en methanol sowieso worden voorkomen, maar zeker in de buurt van kwetsbare natuurgebieden.

Blok schrijft nu aan de Kamer dat ONE-Dyas de inspraakreacties heeft gelezen en daarop de vergunningsaanvraag heeft aangepast. Het bedrijf is nu ‘bereid het boorgruis en de boorspoeling op waterbasis af te voeren naar land en niet te lozen op zee.’ Productiewater wordt nog wel geloosd, maar ONE-Dyas wil ‘in het detailontwerp van het platform een optimalisatieslag maken en zorg dragen dat de concentraties in het te lozen productiewater nog verder omlaag gaan. Dit laatste kan in ieder geval worden bereikt door de plaatsing van een actief koolstoffilter in combinatie met de olie/waterscheider, maar mogelijk zijn er ook andere geschikte technieken voorhanden’, aldus de Kamerbrief. Mogelijk kan het water teruggepompt worden in een gasreservoir.