Gasboring bij Noordwolde voorlopig stopgezet

Milieudefensie afdeling Westerveld heeft met succes protest aangetekend tegen nieuwe gasboringen in Noordwolde in de gemeente Weststellingwerf. Volgens Milieudefensie voldeed de aanvraag van het gasbedrijf Vermilion niet aan de stikstofregels.

Een gaswinningslocatie van de NAM. Nieuwe activiteiten kunnen wellicht belemmerd worden doordat de Raad van State eerder dit jaar een streep zette door de PAS-regelingen voor stikstof.

Een gaswinningslocatie van de NAM. Nieuwe activiteiten kunnen wellicht belemmerd worden doordat de Raad van State eerder dit jaar een streep zette door de PAS-regelingen voor stikstof. Foto: ANP

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gaf Milieudefensie gelijk en heeft Vermilion een formele waarschuwing gegeven. De boringen zijn voorlopig stilgelegd.

,,Het lijkt of ze bij de ministeries, ook bij Economische Zaken, beseffen dat aanvragen voor gasboringen ook moeten voldoen aan de Wet natuurbescherming”, zegt Ton Kramer van Milieudefensie Westerveld. De Raad van State oordeelde onlangs dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) van de rijksoverheid in strijd is met de Europese wet- en regelgeving. Daardoor is stikstofuitstoot in een Natura 2000-gebied aan strengere regels gebonden. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de veehouderij, maar ook voor industrie, bebouwing, verkeer en andere activiteiten waarbij stikstof in de lucht kan komen. Stikstof is een meststof die ertoe leidt dat sommige plantensoorten zoals grassen beter kunnen groeien en daarmee, vaak kwetsbare en zeldzame, andere plantensoorten verdringen.

De installatie voor proefboringen in Noordwolde ligt in de buurt van Natura 2000-gebied Drents-Friese Wold en Leggelderveld. ,,Vermilion gaf eerder aan dat er geen extra stikstofuitstoot is. Maar wij zagen dat het bedrijf niet alle verplichte berekeningen had gemaakt. Ze hebben geen rekening gehouden met de recente uitspraak van de Raad van State over het Nederlandse stikstofbeleid”, aldus Kramer.

Na het handhavingsverzoek van Milieudefensie gingen de ministeries van Landbouw en Economische Zaken in spoedberaad. Daaruit volgde eerst een waarschuwing aan Vermilion die gevolgd kan worden door een last onder dwangsom. Vermilion is volgens Milieudefensie het eerste gasbedrijf dat op de vingers wordt getikt naar aanleiding van de ‘stikstof-uitspraak’ van de Raad van State.

Precedentwerking

Bij Milieudefensie zien ze kansen om met dezelfde argumenten meer boringen in de buurt van Natura 2000-gebieden aan te vechten. Kramer denkt bijvoorbeeld aan gasboringen in Vledderveen in Drenthe. Het argument ‘stikstof’ geldt niet bij bestaande boringen, omdat er bij boringen zelf geen stikstof vrijkomt. Wel bij alle werkzaamheden eromheen. Kramer legt uit: ,,Denk aan al het vrachtverkeer dat rondom het opbouwen van zo’n boorlocatie plaatsvindt. Daarom komen alleen nieuwe boringen in aanmerking voor dit stikstof-argument.”

Jeannette van der Velde van stichting GAS DrOvF noemt de uitspraak van het ministerie van LNV een mijlpaal en een succes voor Milieudefensie Westerveld. Maar of de uitspraak ook betekenis heeft voor andere gasboringen in de regio, durft ze niet te zeggen. ,,Het kwartje kan beide kanten op vallen, weten we inmiddels uit ervaring. Wij willen dat gasboringen veilig en verantwoord gebeuren en weten dat gasbedrijven vaak een voorschot nemen op wat wettelijk mag. Het is fijn dat ze nu een keer worden teruggefloten.”

Vermilion kon gisteren niet direct op het besluit van het ministerie van LNV reageren.