Compensatiegeld van de gaswinning bij Ternaard moet naar energie, leefbaarheid en zoetwatermanagement, vindt de Gebiedscommissie

Het compensatiegeld voor mogelijke gaswinning bij Ternaard moet besteed worden aan duurzame energieopwekking, een betere leefbaarheid in en rond Ternaard en aan beter zoetwatermanagement. Dit adviseert het Gebiedsfonds aan de Friese overheden.

Protest tegen gaswinning onder de Waddenzee bij Ternaard, oktober 2021.

Protest tegen gaswinning onder de Waddenzee bij Ternaard, oktober 2021. Foto: Marcel van Kammen

Het advies werd donderdagavond in het Provinsjehûs aan de provincie. Als de gaswinning in Ternaard doorgaat, komt er 60 miljoen euro beschikbaar vanuit het rijk om te investeren in de regio. Een Gebiedsfonds, met vertegenwoordigers van verschillende belangengroepen en themadeskundigen uit het gebied, mocht ideeën aandragen waar dat geld moet landen.

Nieuws

menu