Gaslocatie bij Buren op Ameland stilgelegd door Staatstoezicht op de Mijnen vanwege ‘ernstig gevaar’ door corrosie

De gaswinningslocatie van de NAM bij Buren op Ameland is op 28 april stilgelegd door het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Werknemers liepen er ernstig gevaar door flinke corrosie bij de koelinstallatie, zo stelde een inspecteur vast.

Gaswinningslocatie Ameland-01 van de NAM bij Buren.

Gaswinningslocatie Ameland-01 van de NAM bij Buren. Foto: Staatstoezicht op de Mijnen

Na getroffen maatregelen mocht de installatie op 12 mei weer open, maar de NAM heeft opdracht gekregen de koelinstallatie de komende maanden in goede staat van onderhoud te brengen.

De installatie moet de temperatuur van het geproduceerde aardgas verlagen. Op en direct onder de koelinstallatie kunnen medewerkers van de NAM bezig zijn.

Vallende onderdelen

Volgens de inspecteurs van SodM was de de installatie zo slecht dat personeel op de arbeidsplaats direct daaronder het gevaar liep om getroffen te worden door vallende onderdelen.

Tijdens de inspectie werd al een van de installatie losgeraakt onderdeel aangetroffen dat op een onderliggende balk was gevallen. De inspecteur stelde vast dat een beschermingsrooster en een afzetting onder de installatie ontbraken.

Bovendien kwamen de koelleidingen in de verdrukking door de hevige roest en waren ze daardoor zichtbaar vervormd. Dat kan volgens SodM op een gegeven moment leiden tot lekkage.

Ontploffingsgevaar

Daarmee lopen medewerkers het gevaar om bedwelmd te worden. Ook kan het aardgas dan ontbranden of ontploffen. Op het moment van de inspectie was er van lekkage overigens nog geen sprake.

De inspecteur heeft mondeling bevolen dat werkzaamheden rond het doorvoeren van aardgas en condensaat door de koelinstallatie onmiddellijk moest worden stilgelegd. De NAM werd opgedragen om snel maatregelen te treffen.

Op 12 mei hebben inspecteurs van het Staatstoezicht op de Mijnen de locatie opnieuw bezocht. De NAM had intussen een aantal veiligheidsmaatregelen doorgevoerd. Zo was er een hekwerk geplaatst rond de koelinstallatie om te voorkomen dat medewerkers zich daaronder kunnen bevinden en door afvallende delen geraakt kunnen worden.

Extra sensor

Daarnaast heeft de NAM een extra sensor geplaatst bij de koelinstallatie zodat bij lekkage de gasproductie direct veilig wordt uitgeschakeld.

‘Door deze veiligheidsmaatregelen kunnen de werkzaamheden voldoende veilig worden hervat’, schrijft SodM. De stillegging werd daarom weer opgeheven.

Wel heeft SodM de NAM verplicht gesteld om de koelinstallatie voor 1 september helemaal op orde te brengen.