Gebrek aan transparantie rondom huurkwestie Abe Lenstra-stadion roept vragen op in de gemeenteraad van Heerenveen: 'Veel wordt achter dikke gordijnen geregeld'

Er moet meer duidelijkheid komen over wat sc Heerenveen en Sportstad Heerenveen maandag hebben afgesproken over het terugbetalen van achterstallige huur voor het Abe Lenstrastadion. Diverse gemeenteraadsfracties zijn ontevreden met het huidige gebrek aan transparantie.

Sfeerbeeld van het Abe Lenstra-stadion.

Sfeerbeeld van het Abe Lenstra-stadion. Foto: ANP

De profvoetbalclub betaalt, exclusief onderhoudskosten, jaarlijks 2,4 miljoen euro aan Sportstad om het Abe Lenstrastadion als thuisbasis te kunnen gebruiken. De maandelijkse huursom werd vorig seizoen vanwege de coronacrisis met een ton verminderd. Voorwaarde was dat dat bedrag – inmiddels opgelopen tot een miljoen euro – na de afgesproken periode (september 2020-juni 2021) zou worden terugbetaald. Onlangs meldde sc Heerenveen echter het uitstel van betaling om te willen zetten in afstel, met in de toekomst zelfs een structurele huurverlaging.

De club en Sportstad voerden maandag met succes een gesprek over het geschil. Ze deden beide water bij de wijn, maar exacte bedragen en afspraken zijn niet bekend gemaakt. Ook navraag bij sportwethouder Jelle Zoetendal levert weinig nieuws op, hoewel hij samen met burgemeester Tjeerd van der Zwan aanschoof namens grootaandeelhouder gemeente Heerenveen. ,,We hebben afgesproken daar geen mededelingen over te doen.”

Kwestie tussen huurder en verhuurder

Het onderwerp waarover gesproken werd ,,is echt een kwestie tussen huurder en verhuurder”, stelt Zoetendal. ,,Het wordt pas anders als Sportstad erdoor in de financiële problemen zou komen. En dat is niet het geval. Ik weet oprecht niet welke afspraken er zijn gemaakt en om welke bedragen het gaat. Maar ben wel blij dat ze eruit gekomen zijn. Voor ons was het van belang dat beide partijen het conflict oplosten, zodat we ook weer goed met elkaar om tafel kunnen als het over andere dingen gaat .”

Binnen de gemeenteraad van Heerenveen roept de kwestie niettemin vragen op. Age Hartsuiker (Heerenveen Lokaal) verbaast zich al jaren over de gebrekkige informatievoorziening rond Sportstad. ,,Veel wordt achter dikke gordijnen geregeld. Soms krijgen we informatie, maar over het algemeen blijft het bij de mededeling dat het een zaak is tussen sc Heerenveen en Sportstad, terwijl het wel degelijk belangrijk is om openheid van zaken te geven. Als dat niet snel gebeurt, dan stuur ik vragen naar het college.”

Transparantie

Wanda Ottens drukt zich namens coalitiefractie PvdA iets diplomatieker uit, ,,omdat het feit dat er tot dusverre geen bedragen genoemd zijn ook kan betekenen dat er nog niks concreet vastgelegd is. Maar ik geloof wel in transparantie en zeker als het gaat om gemeenschapsgeld.”

Ottens rekent er net als Hartsuiker op dat de gemeenteraad op korte termijn geïnformeerd wordt door het college van B en W. ,,Tijdens de commissievergadering volgende week gaan we er sowieso aandacht aan besteden.”

Ate Eijer (FNP) laat weten dat de kwestie binnen zijn partij nog niet is besproken. ,,Mar it dossier Sportstad hat wol ús oandacht”, zegt hij. ,,Je moatte je ôffreegje oft de gemeente wol eigener fan grutte sportakkommodaasjes lykas Sportstad en ek Thialf wêze moat. Want hoewol de skeal by Sportstad no noch de goeie kant útslacht kin dat yn de takomst samar feroarje, mei mooglike besunigingen op sosjale foarsjenningen ta gefolch.”