Gedeputeerde: gifrapport Drenthe is nuttig voor het landbouwbeleid in Fryslân

Het rapport waaruit blijkt dat landbouwbestrijdingsmiddelen in Drenthe ver verwijderd van akkers teruggevonden worden, is nuttig voor de discussie in Fryslân. Dat zegt gedeputeerde Douwe Hoogland desgevraagd.

Het bos bij Oudemirdum in herfstkleuren. In Drentse natuurgebieden werden gifstoffen uit de sierbloementeelt aangetroffen. Dat is in Oudemirdum niet onderzocht, maar de kans is reëel dat het hier ook speelt.

Het bos bij Oudemirdum in herfstkleuren. In Drentse natuurgebieden werden gifstoffen uit de sierbloementeelt aangetroffen. Dat is in Oudemirdum niet onderzocht, maar de kans is reëel dat het hier ook speelt. Foto: Marchje Andringa

Uit onderzoek door de Vereniging Meten=Weten, een burgerinitiatief dat eigen en externe deskundigheid heeft ingezet, bleek dat in 87 monsters van onder meer akkerranden, (moes)tuinen, composthopen, mest en natuurgebieden 132 verschillende bestrijdingsmiddelen werden aangetroffen. In alle monsters zaten meerdere stoffen, wat de rapporteurs tot de conclusie brengt dat er een ‘deken’ van pesticiden over Nederland ligt.

Belangstelling

Nieuws

menu