Er wordt gehint op aanstelling van een nieuwe hoogleraar Fries. Rond de kerst verwacht de provincie meer te kunnen vertellen

Gedeputeerde Sietske Poepjes is vorige week met een goed gevoel teruggekomen van een overleg met bestuursvoorzitter Jouke de Vries van de Rijksuniversiteit Groningen over de leerstoelcrisis frisistiek. ,,Wy hawwe fêststeld dat der net in heechlearaarleas tiidrek wêze mei. De RUG hat oanjûn him sterk te meitsjen om dat foar te kommen.”

Uit protest tegen het schrappen van de hoogleraar Friese taal en Geschiedenis hing vorige week de Friese vlag bij de RUG halfstok.

Uit protest tegen het schrappen van de hoogleraar Friese taal en Geschiedenis hing vorige week de Friese vlag bij de RUG halfstok. Foto: Herman van Vliet

Poepjes kondigde dinsdag na de vergadering van het college van Gedeputeerde Staten (GS) aan nog voor Kerst met nieuws te komen. ,,Wy sitte yn de Adventstiid: wy meie mei de krystdagen mear ferwachtsje as allinnich it krystbern.”

Nieuws

menu