Dit artikel is vandaag gratis

Gedeputeerde Klaas Fokkinga maant tot spoed: het overleg tussen boeren en Den Haag moet zo snel mogelijk beginnen

Gedeputeerde Klaas Fokkinga wordt geïnterviewd door Omrop Fryslân over het stikstofdossier. Foto: Wybe Fraanje

Dat bemiddelaar Johan Remkes van plan is om pas in augustus te beginnen met verzoeningsgesprekken tussen het kabinet en de agrarische sector is te laat, vindt gedeputeerde Klaas Fokkinga. ,,Dit moat direkt oanpakt wurde. Dizze of nije wike soene dy petearen los moatte.”

Dat zei hij dinsdag na afloop van de wekelijkse vergadering van Gedeputeerde Staten, waar uitgebreid is gesproken over de brief van landbouwminister Henk Staghouwer over de aanpak van het stikstofprobleem. ,,As it oant augustus duorret, bliuwt it mar trochsoarreljen. Hoe flugger hoe better.”

Vanuit de agrarische sector is kritiek op de persoon van Johan Remkes, die een aantal stikstofrapporten schreef waarop het kabinetsbeleid deels gebaseerd is. Fokkinga: ,,Dêr hat de provinsje net in miening oer. De Haach en de sektor moatte dêroer tegearre ta in oplossing komme.”

Onafhankelijke manier

Stikstofminister Christianne van der Wal ziet in Remkes juist wel de geschikte persoon voor de rol van bemiddelaar tussen boeren, kabinet, provincies en natuurorganisaties. Volgens haar is het juist goed dat hij bekend is met het dossier en ,,zich niet nog helemaal moet inwerken”, zei ze tegen het ANP. ,,Hij is echt heel goed in staat om op een onafhankelijke manier het gesprek te leiden en partijen bij elkaar aan tafel te krijgen. Welke naam je ook neerlegt, er is altijd kritiek op.”

Zij gaat ervan uit dat alle boerenorganisaties bij Remkes aan tafel zullen aanschuiven. ,,Ik kan me niet voorstellen dat er organisaties zijn die er genoegen mee nemen dat er óver hen wordt gesproken in plaats van mét hen.”

Dit verhaal bestaat uit twee delen. Het tweede deel lees je in onderstaande link:

Nieuws

menu