Bestuursakkoord in Achtkarspelen: coalitiepartijen beloven geen belastingverhoging, al kan er van het principe worden afgeweken. En dat lijkt niet ondenkbaar

De gemeentelijke belastingen in Achtkarspelen gaan de komende vier jaar niet omhoog, beloven de nieuwe coalitiepartijen. In het bestuursakkoord wordt wel een slag om de arm gehouden voor onvoorziene problemen.

Gemeentehuis van Achtkarspelen in Buitenpost.

Gemeentehuis van Achtkarspelen in Buitenpost. Foto: Marcel van Kammen

Zo kan er van het ‘principe’ worden afgeweken bij ‘majeure projecten’ die de hele gemeente ten goede komen of vanwege een enorme bezuinigingsopgave. Dat laatste is niet ondenkbaar: het lijkt erop dat gemeenten volgend jaar minder geld krijgen van het rijk. Daar zal het nieuwe college zich met hand en tand tegen verzetten overigens. Een inflatiecorrectie van de belastingen ligt wel in de lijn der verwachting. Met de huidige prijspeilstijgingen kan dat alsnog een forse verhoging betekenen.

BOA erbij

Nieuws

menu