Boer op wiens perceel in Noardeast-Fryslân een nest kapot werd gereden, krijgt wellicht minder vergoeding voor weidevogelbeheer

Het is onwaarschijnlijk dat het Agrarisch Collectief Waadrâne het beheercontract ontbindt met de boer op wiens land vorige week een weidevogelnest werd vernield. Wel overweegt het collectief de boer te korten op de beheervergoeding. ,,Maar niet voordat we weten wat er precies gebeurd is.”

Nestbeschermers plaatsen paaltjes om aan te geven waar nesten zich begeven.

Nestbeschermers plaatsen paaltjes om aan te geven waar nesten zich begeven. Foto: Jeroen Horsthuis

Dit zegt Hans Kroodsma, voorzitter van het agrarisch collectief. Na het bericht van de FUMO, de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing, is met de boer in kwestie gesproken. ,,Daarin kwam een ander beeld naar voren dan de FUMO schetste, namelijk dat het nest niet moedwillig vernield was”, zegt Kroodsma. Hij spreekt eerder van ,,nalatigheid”.

Nieuws

menu