Jonge traditionele zeilschepen, erkende replica's en starters komen niet in aanmerking voor de coronaregeling Bruine Vloot. Waarom is dat zo?

Staatssecretaris Mona Keijzer denkt dat er genoeg coronamaatregelen beschikbaar zijn om eigenaren van traditionele zeilschepen (of erkende replica’s) jonger dan vijftig jaar en startende bruine vlootondernemers de toekomst in te helpen. De Tijdelijke subsidieregeling continuïteit bruine vloot, gevuld met vijftien miljoen euro, wordt daarom niet uitgebreid met deze doelgroepen.

Dorette Spaans en Vincent de Vrijer van de Rode Swan, liggend in de haven van Harlingen, inventariseren de mogelijkheden om zich in te schrijven voor de coronasteunregeling voor de bruine vloot die een jaar na toezegging is opengesteld. Er zitten volgens hen nogal wat mitsen en maren aan. Pagina 3

Dorette Spaans en Vincent de Vrijer van de Rode Swan, liggend in de haven van Harlingen, inventariseren de mogelijkheden om zich in te schrijven voor de coronasteunregeling voor de bruine vloot die een jaar na toezegging is opengesteld. Er zitten volgens hen nogal wat mitsen en maren aan. Pagina 3 Foto: Simon Bleeker Fotografie Simon Bleeker Fotografie

Via een motie in de Tweede Kamer, ingediend door D66 en VVD, was Keijzer daartoe wel opgeroepen. Kamerleden Tjeerd de Groot en Rudmer Heerema lieten weten zo’n tien eigenaren van een (replica-)schip en negen starters in de sector te kennen die in moeilijkheden zitten, en waarvoor faillissement en het verlies van cultureel erfgoed dreigt. Volgens de stichting Adviesorgaan Traditionele Vaartuigen vallen deze groepen onder de bruine vloot.

Volgens Keijzer, zo schrijft ze in een Kamerbrief over uitvoering van de motie, zijn de generieke steun- en herstelpakketten voor hen afdoende. Zoals bijvoorbeeld de Regeling vaste lasten, waar bij een omzetverlies van minimaal 30 procent tot het volledige bedrag aan vaste lasten wordt gecompenseerd. Voor starters is in de bruine vloot regeling ook een speciaal onderdeel opgezet, zodat ze hun omzetverlies kunnen aantonen.

VVD en D66 wilden dat ze een vergelijking konden maken met de inkomsten van de vorige eigenaar van het schip, maar dat vindt Keijzer niet nodig. Ook wijst de bewindsvrouw op de versoepelingen, waardoor het varen met groepen op zee weer beter mogelijk is.