Jonge traditionele zeilschepen, erkende replica's en starters komen niet in aanmerking voor de coronaregeling Bruine Vloot. Waarom is dat zo?

Staatssecretaris Mona Keijzer denkt dat er genoeg coronamaatregelen beschikbaar zijn om eigenaren van traditionele zeilschepen (of erkende replica’s) jonger dan vijftig jaar en startende bruine vlootondernemers de toekomst in te helpen. De Tijdelijke subsidieregeling continuïteit bruine vloot, gevuld met vijftien miljoen euro, wordt daarom niet uitgebreid met deze doelgroepen.

Dorette Spaans en Vincent de Vrijer van de Rode Swan, liggend in de haven van Harlingen, inventariseren de mogelijkheden om zich in te schrijven voor de coronasteunregeling voor de bruine vloot die een jaar na toezegging is opengesteld. Er zitten volgens hen nogal wat mitsen en maren aan. Pagina 3

Dorette Spaans en Vincent de Vrijer van de Rode Swan, liggend in de haven van Harlingen, inventariseren de mogelijkheden om zich in te schrijven voor de coronasteunregeling voor de bruine vloot die een jaar na toezegging is opengesteld. Er zitten volgens hen nogal wat mitsen en maren aan. Pagina 3 Foto: Simon Bleeker Fotografie Simon Bleeker Fotografie

Via een motie in de Tweede Kamer, ingediend door D66 en VVD, was Keijzer daartoe wel opgeroepen. Kamerleden Tjeerd de Groot en Rudmer Heerema lieten weten zo’n tien eigenaren van een (replica-)schip en negen starters in de sector te kennen die in moeilijkheden zitten, en waarvoor faillissement en het verlies van cultureel erfgoed dreigt. Volgens de stichting Adviesorgaan Traditionele Vaartuigen vallen deze groepen onder de bruine vloot.

Nieuws

menu