Gemeente Leeuwarden ziet 'knip' in de weg voor het station niet zitten om de veiligheid in het verkeer te vergroten

Het blokkeren van het Stationsplein in Leeuwarden voor auto’s levert meer nadelen dan voordelen op, stelt de gemeente. Uit onderzoek blijkt dat de wegen rondom het centrum te druk worden als de Stationsweg, Stationsplein en het Zuiderplein doodlopende wegen worden.

Het Leeuwarder stationsgebied wordt onder andere door fietsers als onveilig ervaren.

Het Leeuwarder stationsgebied wordt onder andere door fietsers als onveilig ervaren. Foto: Geert Veldstra

Het gaat dan onder meer om de Groeneweg, de Oosterkade, de Dammelaan en de Ferdinand Bolstraat. Een toename van verkeer in deze straten is volgens de gemeente onwenselijk omdat hierdoor de veiligheid in deze straten in het gedrang komt.

Het college van burgemeester en wethouders liet het onderzoek uitvoeren door Royal Haskoning nadat deze suggestie werd geopperd in een raadsvergadering over de verkeersveiligheid bij het stationsgebied.

Onveilige situaties

Sinds de herinrichting van het gebied drie jaar geleden zijn er veel meldingen geweest over onveilige situaties en vonden er meerdere ongevallen met fietsers plaats. Volgens de gemeente is een zogenoemde knip in de weg waarbij de doorgaande functie van de weg wordt opgeheven geen optie omdat de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid in het gebied teveel onder druk komen te staan.

Het zou ook zorgen voor een verschuiving van het verkeer naar de stadsring en daar is het juist rustiger dan verwacht, blijkt uit een evaluatie van het project Leeuwarden Vrijbaan waarbij onder meer de Haak om Leeuwarden werd aangelegd. De verwachting is wel dat het de komende jaren drukker wordt. Volgend jaar wordt de Gerbrandyweg heringericht als een van de laatste onderdelen van het project dat ruim tien jaar geleden begon.

Het is de bedoeling dat de verkeersveiligheid bij het stationsgebied wordt aangepakt met een zichtbaarder fietsoversteek op het Stationsplein. De financiering voor deze aanpak is echter nog niet rond. De gemeenteraad moet nog instemmen met het plan.