Geen nieuwe hoogleraar Fries aan de RUG, omdat geen sollicitant aan alle functie-eisen voldoet. Anne Merkuur is aangesteld als universitair docent in deeltijd

Er komt nu geen nieuwe hoogleraar Fries aan de Rijksuniversiteit Groningen. Taalkundige Anne Merkuur wordt als universitair docent aangesteld om het onderwijs en onderzoek de komende jaren vorm te geven.

Taalkundige Anne Merkuur is een van de genomineerden voor de Vrouw in de Media Award.

Taalkundige Anne Merkuur is een van de genomineerden voor de Vrouw in de Media Award. Foto: Marchje Andringa

De leerstoel Friese taal- en letterkunde blijft vacant na de pensionering van Goffe Jensma begin deze maand. Een opvolger wordt op dit moment niet benoemd, omdat onder het geringe aantal sollicitanten niemand bleek te zitten die aan alle functie-eisen voldoet.

Nieuws

menu