Geen rijksgeld voor inburgeren in het Fries

Rijksgeld voor de inburgering van statushouders mag niet worden gebruikt om hen de Friese taal te leren verstaan. Ook komt daar geen extra geld vanuit Den Haag voor beschikbaar.

Startscherm voor het inburgeringsexamen.

Startscherm voor het inburgeringsexamen. Foto: ANP

Dat heeft het ministerie van Sociale Zaken laten weten aan burgemeester Oebele Brouwer van Achtkarspelen. De inburgering moet zich op het Nederlands concentreren, vindt het rijk.

De gemeenteraad in Achtkarspelen had er eerder bij het college van B en W op aangedrongen om bij het rijk te vragen om inburgeringsgeld voor het Fries. Doordat inwoners in een plattelandsgemeente als Achtkarspelen veelal Friestalig zijn, ‘merken wij dat het verstaan van het Frysk een meerwaarde heeft’ voor de ‘zo snel mogelijke integratie en participatie van statushouders’, zo had burgemeester Brouwer daarop in februari geschreven in een brief aan minister Wouter Koolmees.

Het leren van het Frysk ligt buiten de reikwijdte van de nieuwe Wet inburgering

Vanaf januari 2022 krijgen gemeenten de regie bij de begeleiding van statushouders naar integratie en werk. Daarvoor krijgen ze rijksgeld. Burgemeester Brouwer had het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gevraagd om dat rijksgeld ook te mogen inzetten voor Fries taalonderwijs om statushouders Fries te leren verstaan.

Maar dat is niet de bedoeling, heeft het ministerie laten weten. ‘Het leren van het Frysk ligt buiten de reikwijdte van de nieuwe Wet inburgering’, schrijft het ministerie aan Brouwer. Het halen van het vereiste niveau voor Nederlands is voor velen ‘al een hele opgave’, waardoor er geen ruimte zou zijn om ook nog Fries te leren. Het rijk wijst er ook op dat statushouders na de inburgering dikwijls verhuizen naar elders, waar geen Fries wordt gesproken.

Achtkarspelen zou zelf geen geld hebben om Fries aan statushouders aan te bieden.