Geen snelvaarproef Burgumer Mar

Het snelvaren op de Burgumer Mar is sinds gisteren niet meer toegestaan. De provincie Fryslân heeft de proef stopgezet. Aanleiding is een voorlopige uitspraak van de rechtbank.

Gerard de Vries haalt de laatste boei binnen op de Burgumer Mar. De boeien en borden gaven aan waar snelvaren was toegestaan.

Gerard de Vries haalt de laatste boei binnen op de Burgumer Mar. De boeien en borden gaven aan waar snelvaren was toegestaan. Foto: Marcel van Kammen

De rechter heeft het snelvaren voorlopig verboden vooruitlopend op de rechtszaak die is aangespannen door Natuur- en Landschapsvereniging De Wâlden, de Marren. Die zaak dient maandag in Groningen. De natuur- en landschapsvereniging wil mede namens een aantal omwonenden via de rechter afdwingen dat de snelvaarproef definitief wordt stopgezet.

Er zou buiten de boeien zijn gevaren en langer dan toegestaan

De provincie Fryslân ziet zich door de voorlopige uitspraak van de rechter ,,genoodzaakt de pilot voorlopig stop te zetten”. De gele boeien die het snelvaargebied markeren werden met bijbehorende borden gisteren uit het water gehaald.

De proef met het snelvaren begon op 15 juni. Er mocht tot en met 15 september sneller dan twintig kilometer per uur worden gevaren in het zuidwestelijke deel van de Burgumer Mar. Normaal geldt hier een snelheid van maximaal negen kilometer per uur. In 2020 volgt in principe het tweede deel van de proef. Dan mag er in dezelfde periode met hoge snelheid worden gevaren in het zuidoostelijke deel van het meer.

Snelvaarders moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Ze moeten in het zuidwestelijke gebied honderd meter afstand met de oever houden, in het zuidoostelijke deel gaat het om 250 meter. Verder mag er alleen snel worden gevaren tussen 9.00 uur en 18.00 uur. Volgens Natuur- en Landschapsvereniging De Wâlden, de Marren hebben snelvaarders de afgelopen weken deze regels overtreden. Er zou buiten de boeien zijn gevaren en langer dan toegestaan.

Gevolgen

Een ruime meerderheid van Provinciale Staten stemde eind 2018 in met de proef. De Staten willen met de proef onderzoeken wat het effect van snelvaren is op de omgeving en de natuur. Uit vooronderzoek blijkt volgens de provincie dat de gevolgen minimaal zijn. De provincie laat tijdens de proef geluidsmetingen doen. Voor handhaving is zeventigduizend euro uitgetrokken. De gemeente Tytsjerksteradiel legt daar twintigduizend euro bij.

De snelvaarproef is omstreden in de regio rond de Burgumer Mar. Recreatieondernemers staan achter het initiatief omdat de Burgumer Mar in hun ogen wel wat reuring kan gebruiken. Sommige omwonenden en ook de natuur- en landschapsvereniging vrezen echter gevaarlijke situaties en aantasting van de natuur.

In Fryslân zijn momenteel zes andere snelvaargebieden. Die liggen in de Snitser Mar, de Sleattemer Mar, De Fluezen, de Hegemer Mar en de Tsjûkemar (twee stuks).

Nieuws

menu