Te dure sporthal komt niet bij de nieuwbouw van speciaalonderwijscampus in Drachten, in plaats daarvan komen er drie gymzalen

De nieuwbouw van het nieuwe speciaalonderwijscluster in Drachten wordt soberder ingericht. Het college van B en W van Smallingerland heeft de plannen opnieuw doorgelicht en geconcludeerd dat de bouwkosten van een sporthal voor de scholen op de campus te hoog worden.

Training in een sporthal.

Training in een sporthal. Foto: Shutterstock

Het budget voor de hal was 3 miljoen, maar blijkt alleen voor 6,5 miljoen euro te realiseren zijn. Om binnen het budget te blijven heeft het college, in overeenstemming met de scholen, gekozen voor een goedkopere optie om drie gymzalen te creëren binnen de schoolgebouwen zelf.

Wethouder Felix van Beek gaf aan dat er bij de keuze voor de locatie te weinig is stil gestaan bij de kosten van het bouwrijp maken van de locatie. De sporthal viel onder het totale bouwbudget van het scholencluster, waarvoor 27,8 miljoen euro wordt uitgetrokken.

Knelpunt

In de kadernota die maandag werd gepresenteerd door het college is de inrichting van de openbare ruimte van de locatie van het scholencluster aangewezen als ,,een van de knelpunten met hoge prioriteit” die mee moeten in de begroting van volgend jaar.

In het scholencluster zullen De Skelp, de Saffier, Kleurryk, ’t Heechhof en Sjalom straks op één nieuwbouwlocatie, aan de Noorderhogeweg, bij de oprit van de Wâldwei in Drachten te vinden zijn. De bouw moet volgend jaar starten.