Op zoek naar een studentenkamer in Leeuwarden? Dat is nog niet zo gemakkelijk: 'Het aanbod is nul en de vraag is honderd'

Het leenstelsel en afstandsonderwijs hebben studenten niet de studentensteden uitgejaagd. Integendeel. Er is een tekort aan studentenwoningen in Leeuwarden en in studentensteden buiten Fryslân. Volgens Kences, een kenniscentrum over studentenhuisvesting, is er over drie jaar landelijk een tekort van 50.000 studentenwoningen.

In het voormalige Aegongebouw in Leeuwarden zijn in 2019 vijfhonderd studio's voor studenten opgeleverd.

In het voormalige Aegongebouw in Leeuwarden zijn in 2019 vijfhonderd studio's voor studenten opgeleverd. Foto: gdeboer

Bij het makelaarskantoor van Rotsvast in Leeuwarden zien ze dagelijks dat er meer vraag dan aanbod is. ,,We worden de hele dag gebeld en er staan elke dag zo’n tien tot vijftien studenten bij ons op de stoep te vragen of er een kamer of desnoods ergens alleen maar een slaapplek te vinden is”, zegt Peter de Vos, makelaar van Rotsvast Noord-Nederland, met vestigingen in Groningen en Leeuwarden. Hij vindt het vervelend om steeds ‘nee’ te verkopen, maar volgens hem is het aanbod nul procent en de vraag honderd.

Daarbij speelt ook mee dat studenten vaker dan vroeger op zoek zijn naar een studio in plaats van alleen een kamer in een studentenhuis. ,,Studenten hebben meestal recht op huurtoeslag. Het huren van een kleine studio met aftrek is dan vaak net zo duur als een kamertje met gedeelde faciliteiten”, aldus De Vos. ,,Al is er ook nauwelijks een studentenkamer te krijgen in de stad.”

Markt058

Het aanbod van huurstudio’s voor studenten nam de afgelopen jaren toe en er wordt nog flink gebouwd aan studentenhuisvesting in Leeuwarden. Bekend is Markt058, het voormalige Aegon-complex tegenover het station, waar in 2019 vijfhonderd studio’s werden opgeleverd. In het voormalige KPN-gebouw aan de Tweebaksmarkt in Leeuwarden bouwen Post Plaza en Slokker Vastgoed 180 studentenwoningen. Verder kwamen er studentenkamers bij in het voormalige verzorgingshuis Het Nieuwe Hoek en in De Terp, de voormalige opvang voor daklozen aan de Goudenregenstraat.

De drie woontorens op de campus aan de Ubbo Emmiuslaan, ten noorden van het Rengerspark, krijgen versterking van nog eens twee woontorens met daarin 289 appartementen voor studenten. Studentstay realiseert dit project, de Friso Bouwgroep voert de opdracht uit. Volgende week gaat de eerste paal van de eerste woontoren de grond in. De studio’s komen in de zomer van 2022 beschikbaar en de eerste toren bestaat uit vijf bouwlagen. De tweede woontoren is in de zomer van 2023 klaar en telt acht bouwlagen.

Buitenlandse studenten

,,Meer nog dan bij de andere studio’s richten we ons met deze studio’s op de binnenlandse student”, zegt Hessel Jansen, bestuurder van Studentstay. Hij zit er niet over in dat er vraag naar is. ,,Ook wij dachten dat de vraag naar studentenwoningen misschien zou afnemen vanwege het leenstelsel en corona, maar dat is niet zo. We zien dat er juist meer vraag is naar studentenkamers in Leeuwarden.”

Momenteel wonen er veel buitenlandse studenten in de studio’s op de campus. ,,Dat komt ook doordat wij een afspraak hebben met hogeschool NHL Stenden om minimaal tweehonderd studio’s beschikbaar te stellen aan studenten die van buiten de Europese Unie naar Leeuwarden komen”, zegt Jansen. ,,Straks hebben we meer studio’s en dus ook meer beschikbaar voor binnenlandse studenten en studenten van binnen de EU.”

Dat er meer vraag is naar studentenkamers komt volgens Jansen ook doordat Leeuwarden beter op de kaart staat als studentenstad. ,,Er is hier de afgelopen jaren veel gebeurd en Leeuwarden is in trek bij een specifieke groep studenten die de kleinschaliger sfeer juist opzoekt. Ook bij internationale studenten staat Leeuwarden als studentenstad goed aangeschreven.”

Meer studenten

Kenniscentrum Kences berekende dat er in heel Nederland 18.000 nieuwe studentenwoningen worden gebouwd. Het tekort zou daarmee in studiejaar 2024/2025 opgelopen zijn tot 50.000. Dat wordt ook veroorzaakt doordat het aantal studenten in het hoger onderwijs met 100.000 toeneemt. Kences gaat er vanuit dat ongeveer de helft van die studenten uitwonend zal zijn.

Kences presenteert in oktober samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken de Landelijke Studentenmonitor, waarin meer bekend wordt gemaakt over de verwachtingen en tekorten.

Elders

De Universiteit Twente heeft onlangs een bericht uitgestuurd aan internationale studenten die naar Enschede willen komen: als het niet lukt om een woning te vinden, overweeg dan om elders aan je studie te beginnen, of om iets anders te gaan doen dan studeren.

,,Een harde boodschap”, erkent een woordvoerder van de universiteit. ,,Maar vooral buitenlandse studenten hebben weinig alternatieven. Iemand die hier al woont kan nog bij zijn of haar ouders blijven wonen, of een andere oplossing vinden via het eigen netwerk.”

De boodschap van de universiteit heeft volgens de woordvoerder nog niet geleid tot een piek aan uitschrijvingen voor het nieuwe studiejaar.

Shelter Our Students (S.O.S.), een actiegroep van studentenorganisaties uit Groningen, heeft naar eigen zeggen al tweehonderd aanmeldingen gekregen van internationale studenten die op zoek zijn naar overnachting in de stad. Dat is meer dan het aantal plekken in de opgerichte noodopvanglocaties.