Geen uitstel voor plannen sociale huurwoningen Elkien in Grou

Woningcorporatie Elkien is in het gebied rond het Wilhelminapark in Grou bezig met de sloop van 122 sociale huurwoningen. Die worden vervangen door 75 nieuwe woningen en 40 nieuwe appartementen. Als het aan het college van B&W ligt, kan het nieuwe bijbehorende bestemmingsplan daar nu ook voor worden vastgesteld. Ook de provincie is akkoord. Verschillende belangengroepen vroegen om uitstel, maar daar gaat B&W niet in mee.

De Nijdjipstrjitte in Grou, waar Elkien in december 2020 bezig was met de sloop van de verouderde huurwoningen.

De Nijdjipstrjitte in Grou, waar Elkien in december 2020 bezig was met de sloop van de verouderde huurwoningen.

Volgens het college zijn er al in de tijd van de voormalige gemeente Boarnsterhim afspraken gemaakt met Elkien over deze plannen. Vertegenwoordigers van Pleatslik Belang Grou, Business Club Grou en Grou Breed zouden toen ook akkoord zijn gegaan. Verder uitstel van het nieuwe bestemmingsplan zou Elkiens planning in gevaar brengen en negatieve gevolgen voor de bewoners hebben. Daarom wil B&W niet wachten op de dorpsvisie.

Nieuws

menu