Friese mkb en dorpshuizen kunnen niet onder het goedkopere collectieve energiecontract van de Friese overheden vallen, maar Doarpswurk wil ook wat anders: 'Wêr wy foar lobbye binne kompensaasjeregelingen'

De provincie heeft laten uitzoeken of het mogelijk is het middel- en kleinbedrijf (mkb) binnen het energiecontract van de Coöperatie Openbare Verlichting & Energie Fryslân (OVEF) te laten vallen. Dat blijkt echter niet te kunnen. Ook dorpshuizen kunnen niet meeliften op de lagere prijzen.

Radiatorknop op een centrale verwarming.

Radiatorknop op een centrale verwarming. Foto: Shutterstock

Gedeputeerde Sietske Poepjes maakte bekend dat het niet mogelijk is het Friese mkb mee te laten liften op het OVEF-contract. Daarvoor zou er een te grote wijziging doorgevoerd moeten worden en dat mag niet volgens de aanbestedingsregels.

Nieuws

menu