Een sopraan met podiumvrees die Leeuwarden leerde zingen: Geesje Poutsma uit Follega geeft jong talent nog steeds een steuntje in de rug

‘Zeer merkwaardig en bijzonder begaafd.’ Geesje Poutsma (1849-1917) was naast zangeres, een vrouw die het Fries muziekonderwijs een nieuwe stimulans gaf. Met haar nalatenschap, het Geesje Poutsma Leen, geeft ze jong talent nog steeds een steuntje in de rug.

Geesje Poutsma in haar jonge jaren in Leeuwarden.

Geesje Poutsma in haar jonge jaren in Leeuwarden. Foto: Elizabeth Geesje de Haan

Als in 1957 Elizabeth Geesje de Haan, nicht van Geesje, op 76-jarige leeftijd door het familiearchief grasduint, stuit ze op iets opmerkelijks. Het levensverhaal van Geesje, opgetekend door Geesje zelf. De autobiografie is echter onvoltooid blijven steken in 1908, negen jaar voor haar dood. De Haan besluit daarom de pen ter hand te nemen en het werk af te maken.

Nieuws

menu