Toekomst van parklandschap Oranjewoud onder de loep: gemeente Heerenveen brengt ontwikkelingsmogelijkheden en -beperkingen in kaart

De bossen van Oranjewoud.

De bossen van Oranjewoud. Foto: Shutterstock

De gemeente Heerenveen gaat de toekomstig ontwikkelingsmogelijkheden en -beperkingen voor het parklandschap Oranjewoud onderzoeken. De uitkomsten worden verwerkt tot een gebiedsvisie.

,,Oranjewoud is een prachtig gebied met cultuurhistorische kwaliteiten en waardevolle natuur”, zegt wethouder Hedwich Rinkes. ,,Veel mensen genieten van Oranjewoud omdat ze er wonen of omdat ze het gebied bezoeken. Om Oranjewoud te bewaren voor de generaties na ons, is het belangrijk nu na te denken wat wel bij Oranjewoud past en wat minder.”