Gemeente Ooststellingwerf sluit 2022 af met een positief saldo van 5,1 miljoen euro

De gemeente Ooststellingwerf heeft over het afgelopen jaar een positief resultaat geboekt van ruim 5,1 miljoen euro. Dat is gebleken uit de jaarstukken, bestaande uit het jaarverslag en jaarrekening, over het jaar 2022.

Jaarstukken van Ooststellingwerf.

Jaarstukken van Ooststellingwerf. Infographic: Gemeente Ooststellingwerf

Met het vaststellen van de jaarstukken is ook het positieve resultaat over dat jaar vastgesteld op 5.129.000 euro. Aanvankelijk zag het er niet zo rooskleurig uit voor 2022 en zijn er door het college plannen gemaakt om te bezuinigen. Een deel daarvan is door de raad teruggedraaid, omdat in de loop van het jaar de financiële noodzaak daartoe minder groot was.