‘Foar ús doarp’. Gemeente Opsterland stelt subsidie beschikbaar voor leefbaarheid in de dorpen

Bij Vosseburen ligt over de Opsterlânske Kompanjonsfeart bij de verlaat de brug Pôlebrêge. Vaartuigen die de Turfroute volgen komen er langs. De buurtschap, die in 1861 al als Vossebuurt werd vermeld, zou vernoemd zijn naar ene Anna de Vos uit de 17e eeuw.

Bij Vosseburen ligt over de Opsterlânske Kompanjonsfeart bij de verlaat de brug Pôlebrêge. Vaartuigen die de Turfroute volgen komen er langs. De buurtschap, die in 1861 al als Vossebuurt werd vermeld, zou vernoemd zijn naar ene Anna de Vos uit de 17e eeuw. Foto: Edward Jorna

Gemeente Opsterland stelt subsidie beschikbaar voor realisatie van projecten en initiatieven in haar dorpen. Plaatselijke Belangen en andere stichtingen en verenigingen die zich inzetten voor de leefbaarheid kunnen voor hun initiatief of project tot 2500 euro subsidie aanvragen. Een voorwaarde is dat het project bijdraagt aan verbetering van de leefbaarheid in het dorp. Daarnaast is een voorwaarde dat het project aansluit bij de dorpsvisie of dat er draagvlak voor het project is.

De nieuwe subsidieregeling ‘Foar ús doarp’ is geen vervanging van de dorpsbudgetten die de Plaatselijke belangen jaarlijks ontvangen. De dorpsbudgetten blijven bestaan. Omdat het dorpsbudget niet altijd toereikend/beschikbaar is voor nieuwe projecten en initiatieven is de regeling ‘Foar ús doarp’ ontstaan. Bovendien maakt een bijdrage van de gemeente het beter mogelijk om ook bij andere fondsen en overheden subsidie aan te vragen.