Gemeente Opsterland verruimt de regels rondom giften voor inwoners in de bijstand

Het gemeentehuis van Opsterland in Beetsterzwaag.

Het gemeentehuis van Opsterland in Beetsterzwaag. Foto: Gemeente Opsterland

Gemeente Opsterland verruimt de regels rondom giften in de bijstand om mensen met een laag inkomen te helpen rondkomen. Alleenstaanden mogen giften tot 1200 euro houden, voor gezinnen is dit bedrag 1700 euro. De giften hebben dan dus geen gevolgen voor de hoogte van de bijstandsuitkering. Het gaat om de giften die inwoners in een kalenderjaar hebben ontvangen.

Wethouder Libbe de Vries: „We zien de mogelijkheid voor veel mensen in de bijstand om rond te komen al geruime tijd afnemen en daarmee de onzekerheid toenemen. De verruiming van de regels voor mensen met een bijstandsuitkering biedt perspectief, het geeft lucht. Want uiteindelijk gaat het om de menselijke maat.”

‘Boodschappenaffaire’