Gemeente Waadhoeke is onverbiddelijk: drugsperceel aan de Lange Dyk in Minnertsga drie jaar dicht, en bewoner moet weg

De gemeente Waadhoeke blijft erbij dat het perceel aan de Lange Dyk in Minnertsga drie jaar dicht moet vanwege drugscriminaliteit. Bezwaar van de bewoonster bleek vergeefs. De gemeente wil bovendien via de rechter afdwingen dat de bewoonster het perceel verlaat. Een eerdere woningsluiting van de gemeente stuitte recent op kritiek van de Raad van State.

Op het perceel in Minnertsga werd in februari een drugslab aangetroffen.

Op het perceel in Minnertsga werd in februari een drugslab aangetroffen. Foto: Politie Fryslân

Op het perceel werden in februari een drugslab, harddrugs en vuurwapens gevonden, en mede omdat er eerder drugsproductie op het perceel plaatsvond, besloot burgemeester Marga Waanders het perceel voor drie jaar lang te sluiten. Dit is een uitzonderlijk lange periode. Michelle Bruijn, onderzoeker van de Rijksuniversiteit Groningen die gespecialiseerd is in drugspanden, zei eerder tegen Friesch Dagbla d dat ze niet eerder zo’n lange termijn was tegengekomen.

De bewoonster probeerde de sluiting eerder al vergeefs via een spoedprocedure bij de bestuursrechter te stuiten. De rechter noemde de termijn toen wel ‘beperkt gemotiveerd’. Omdat de bewoonster ook een bezwaarprocedure aanspande, wilde de gemeente de termijn niet nader motiveren tegenover het Friesch Dagblad . Inmiddels is de bezwaarprocedure afgerond, en is de gemeente wel bereid om meer te vertellen.

Stevig optreden

Zo meldt de gemeente dat op basis van de aangetroffen hoeveelheid drugs een sluiting van twee jaar al billijk is. In het geval van Minnertsga kwam daar nog bij dat er een behoorlijke loop van bijvoorbeeld drugscriminelen naar het perceel was, en dat er meerdere drugsgerelateerde incidenten en andere verstoringen waren. Ook rekent de gemeente mee dat het niet de eerste keer was dat het perceel voor drugsproductie gebruikt was, en dat de bewoonster met hulp van het gebiedsteam van de gemeente alternatieve woonruimte heeft gevonden. De burgemeester wil verder een signaal afgeven dat er stevig wordt opgetreden tegen criminaliteit.

In de bezwaarprocedure bracht de bewoonster in dat de drugs op het pand voor eigen gebruik waren, en dat er volgens haar geen sprake was van een loop naar het pand. Ze was bovendien niet op de hoogte van de aanwezigheid van het drugslab op het perceel, en vindt de sluitingstermijn buitenproportioneel.

Advies commissie

De bezwaarcommissie stelde vast dat er 58 gram drugs was gevonden, ruim meer dan een gebruikershoeveelheid van 0,5 gram, en het is volgens de commissie dus niet aannemelijk dat de drugs voor eigen gebruik waren. Kijkend naar het drugslab, de aanwezigheid van vuurwapens, en de eerder aangetroffen hennepkwekerij, achtte commissie de sluiting ‘niet onevenredig’. Ze adviseerde de burgemeester om de sluiting in stand te houden, en Waanders nam dit advies over.

Perceel ontruimen

De bewoonster kan in beroep gaan tegen het besluit van Waanders. Sowieso zullen de partijen elkaar nog in de rechtbank tegenkomen. Het perceel is namelijk in eigendom van de gemeente, en de bewoonster heeft recht op opstal. De gemeente heeft de bewoonster gevraagd het perceel te ontruimen, maar dat weigerde ze. De gemeente start daarom een civiele procedure om het recht op opstal te vernietigen. Als de gemeente gelijk krijgt, moet de bewoonster het perceel dus verlaten.

Kritiek Raad van State

Burgemeesters sluiten steeds meer woningen vanwege drugscriminaliteit, en het wordt voor hen steeds makkelijker om dit te doen via het bestuursrecht. Daarop is ook kritiek. Zo constateerde onderzoeker Bruijn van de RUG eerder al dat de rechtelijke toetsing in het bestuursrecht veel minder streng is dan in het strafrecht. De Raad van State concludeerde eerder deze maand nog dat bestuursrechters scherper moeten kijken naar een sluiting, bijvoorbeeld of die echt nodig en evenredig is. Ook moeten de belangen van de bewoner meer meegewogen worden.

De Raad van State baseerde zich onder meer op een andere woningsluiting door Waanders, namelijk in Ried. Daar moest een woning voor zes maanden dicht, en de Raad van State betwijfelt ‘de noodzaak en in elk geval de evenredigheid van een sluiting voor meer dan zes maanden’. In deze woning vond de politie onder meer hennep en materialen om drugs te maken, zoals vaten.

Effect onduidelijk

Overigens doet Bruijn momenteel in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid een onderzoek naar het effect van het sluiten van een pand. Hoewel burgemeesters dit vaak doen, is nooit eerder onderzocht wat ze daarmee bereiken.