Ten zuidoosten van Sexbierum moet een zonnepark komen zoals er nu al een ligt bij Garyp (foto), als het aan de gemeente Waadhoeke ligt.

Gemeente Waadhoeke wil in 2040 energieneutraal zijn, plan voor groot zonnepark bij Sexbierum

Ten zuidoosten van Sexbierum moet een zonnepark komen zoals er nu al een ligt bij Garyp (foto), als het aan de gemeente Waadhoeke ligt. Foto: Marcel van Kammen

De gemeente Waadhoeke wil in 2040 energieneutraal zijn, zoals afgelopen juli is vastgesteld in de duurzaamheidsagenda van de gemeente. Om dit te bereiken wil de gemeente investeren in een nieuw ‘energielandschap’ om duurzaam elektriciteit op te wekken dat ten zuidoosten van Sexbierum moet komen.

Over de invulling van de plannen ging de gemeente gisteravond in gesprek met haar inwoners via een digitale inspraakbijeenkomst.Het grootschalige project moet gaan bestaan uit een zonneveld, mogelijke windturbines en in de toekomst wellicht nog andere manieren van duurzame energieopwekking.

Het ‘energielandschap’ moet zoveel mogelijk worden geclusterd en gecombineerd met andere functies in het landschap, zoals landbouw, veeteelt en recreatie. Daarnaast moet verzilting, verdroging en verarming van de grond worden voorkomen. Landschapsarchitect Bart Dijk, door de gemeente aangesteld om een ruimtelijke verkenning te maken, laat weten dat de mogelijkheden groot zijn.

Er zijn veel kansen. We moeten het zien als integrale gebiedsontwikkeling in plaats van de aanleg van een zonnepark

,,Je ziet dat er juist op het platteland veel kwesties spelen. Het zou mooi zijn dat we daarvan meerdere kunnen oplossen op dezelfde vierkante meter. Verschraalde landbouwgrond een pauze geven, de grond gebruiken voor waterberging of juist gebruiken voor bijvoorbeeld fruitteelt. Het is pionieren wat we doen, maar er zijn veel kansen. We moeten het zien als integrale gebiedsontwikkeling in plaats van de aanleg van een zonnepark.”

Lees ook: Actieplan moet economie van Harlingen en Waadhoeke impuls geven van 22 procent

Geen lange zonnevelden

Inspreker Pieter Pasma was niet overtuigd van de plannen. ,,Er wordt net gedaan alsof de grenzen ophouden bij Waadhoeke. De zonnevelden die je overal ziet zijn verschrikkelijk, ook als het op een ‘mooie manier’ gedaan wordt.” Wethouder Jan Dijkstra stelde dat het park moet passen in het landschap. ,,Wy wolle gjin kilometers lange sinnefjilden.”

Kunnen we geen waterstof gebruiken? Zonnepanelen en windmolens moeten ook geproduceerd worden, wat veel narigheid oplevert

Inspreker Riemer Jagersma vroeg zich af of er wel breed gekeken werd naar andere aspecten van duurzame energie. ,,Kunnen we geen waterstof gebruiken bijvoorbeeld? Zonnepanelen en windmolens moeten ook geproduceerd worden, wat veel narigheid oplevert.” Locatiemanager Christel Pieper, locatiemanager bij Liander, stelde dat waterstof nog niet zover in ontwikkeling is. ,,Na 2035 is dat misschien meer.” Dijkstra stelde dat de technologische ontwikkelingen doorgaan en dat alle opties nog open stonden.

Energiebehoefte

De gemeente stelt dat er momenteel achthonderd hectare zonnepark nodig is om in 2040 aan de energiebehoefte te voldoen, maar streeft er naar om met een kleiner zonneveld uit te komen. Zo moet het energieverbruik voor die tijd met een derde zijn verminderd en houdt de gemeente rekening met technologische ontwikkelingen in de toekomst die de efficiëntie van de energieopwekking moeten vergroten. Ook wil de gemeente graag gebruik maken van windturbines, wat momenteel onder provinciaal beleid niet mogelijk is. De energie van het zonnepark moet gecombineerd worden met panelen op restruimte en daken.

Wy stean foar meardere mooglikheden iepen en hawwe gjin eachkleppen op. It is in grutte opjefte dêr’t wy no foar stean

De precieze locatie van het zonnepark is nog niet vastgesteld, maar ligt ten zuidoosten van Sexbierum, omdat het moet worden aangesloten op een onderstation van Liander/Tennet bij Herbaijum. De gemeente wil versnippering over de hele gemeente voorkomen. Een precies plan met de precieze invulling en de plek van het energielandschap moet nog bepaald worden. ,,Wy stean foar meardere mooglikheden iepen en hawwe gjin eachkleppen op. It is in grutte opjefte dêr’t wy no foar stean”, zei Dijkstra.

Lees ook: Zonneparken en natuur kunnen volgens directeur van Friese Milieufederatie prima samengaan

Op 18 mei zal er nog een keer een inspraakbijeenkomst worden georganiseerd in de gemeente.