'Gemeentefusie tussen Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen biedt voordelen'

Een fusie van Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen zou op verschillende punten gunstig uitpakken. Het bestuur wordt eenvoudiger, de fusiegemeente legt in de provincie meer gewicht in de schaal en is beter toegerust op de steeds complexere taken. Dat stelt adviesbureau Berenschot in een evaluatie met toekomstscenario’s van de samenwerking tussen de twee gemeenten.

Het gemeentehuis van Achtkarspelen in Buitenpost.

Het gemeentehuis van Achtkarspelen in Buitenpost. Foto: FD

Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen hebben nu een gezamenlijke werkmaatschappij van ambtenaren, maar de gemeenten hebben ook nog afzonderlijke afdelingen.

Frustraties

Na jaren van samen optrekken bestaan er nog altijd cultuurverschillen die de samenwerking frustreren, stelt Berenschot. Ambtenaren hebben er veel werk van om zich te voegen naar de verschillende procedures en gewoontes. Bovendien worden vooral vanuit de raad in Tytsjerksteradiel een heleboel schriftelijke vragen gesteld, waar ambtenaren veel werkdruk door ervaren.

Een volledige fusie zou op termijn zorgen voor betere dienstverlening aan burgers en Berenschot ziet kansen om kosten te verlagen. Zo zouden alle ambtenaren voor één organisatie werken op één centrale locatie. Gelijkgetrokken beleid in de nieuwe fusiegemeente scheelt ook geld.

Kwaliteit

De meeste ambtenaren zouden liefst voor één gemeente werken. De verwachting is dat het in een fusiegemeente gemakkelijker wordt om beter gekwalificeerde ambtenaren aan te trekken en vast te houden.

Het beëindigen van de samenwerking, waarbij Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel weer los van elkaar verder zouden gaan, is ‘waarschijnlijk onhoudbaar’, schrijft Berenschot. De dienstverlening aan inwoners zou moeilijker op peil te houden zijn, terwijl er meer dure externe experts ingehuurd zouden moeten worden.

De gemeenteraden spreken na de zomer over het rapport.