Gemeenten en provincie zetten met gezamenlijk projectbureau in op meer Europees geld

Friese gemeenten, onderwijsinstellingen en de provincie hopen door samen te werken meer Europese subsidies binnen te halen. Onder de werktitel de Friese Projecten Machine wordt ingezet op minstens vijftien miljoen euro Europese subsidie per jaar.

Wetsus in Leeuwarden.

Wetsus in Leeuwarden. Foto: FD

Friese overheden en onderwijsinstellingen halen verhoudingsgewijs weinig Europees geld binnen vergeleken met andere regio’s. Volgens wethouder Hein Kuiken speelt mee dat Fryslân veel kleinere gemeenten kent met een klein ambtelijk apparaat. ,,Het is geen sinecure om Europese subsidies aan te vragen. Daarvoor is kennis en inzet nodig.”

Kosten

Nieuws

menu