Gemeenten in Fryslân staan er financieel slecht voor, zes gemeenten begroten voor 2021 een tekort

De financiële situatie van de Friese gemeenten is verslechterd,  concludeert de provincie Fryslân. Zes gemeenten hebben dit jaar een tekort begroot.

Het provinciehuis in Leeuwarden.

Het provinciehuis in Leeuwarden. Foto: Hoge Noorden / Jaap Schaaf

De provincie houdt toezicht op de financiën van de gemeenten. Die hebben het al jaren moeilijk, vooral door tekorten in het sociaal domein (de jeugdzorg, de WMO en werk- en inkomen). In 2019 wisten veel gemeenten de gaten nog tijdelijk te dichten met incidentele meevallers, ‘maar het structurele beeld voor de komende jaren is een stuk minder rooskleurig’, aldus de provincie.

Nieuws

menu