Financiële positie van gemeenten lijkt verbeterd in 2020, maar onder de oppervlakte is die zorgelijk

Friese gemeenten hielden in 2020 samen ruim 64 miljoen euro over. Reden tot optimisme is er echter niet: er waren incidentele meevallers, die maar bij een deel van de gemeenten terecht kwamen, en er is ingeteerd op de reserves. Met name de onzekerheid over de rijksbijdrage speelt gemeenten parten.

Tekorten en overschotten over 2020 van Friese gemeenten.

Tekorten en overschotten over 2020 van Friese gemeenten. Illustratie: Janneke van der Heide

Dit blijkt uit de zogenoemde Benchmark Nederlandse Gemeenten van accountantsbureau BDO, dat nu voor de vierde keer op rij de jaarrekeningen en begrotingen van alle gemeenten heeft doorgespit om inzicht te bieden in hun financiële positie. De tekorten van gemeenten nemen gemiddeld weliswaar af, maar de taken worden talrijker en duurder. Bovendien is de financiële positie van gemeenten in 2020 cosmetisch opgekalefaterd door incidentele meevallers: een miljard coronasteun vanuit het rijk, een incidentele rijksbijdrage van een miljard voor de jeugdzorg, en dan was er nog een handvol gemeenten die profiteerden van de verkoop van hun aandelen in Eneco.

Nieuws

menu