Gemeenten Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen en Leeuwarden stappen naar de Raad van State om het gaswinning bij Tytsjerk tegen te houden

De gemeenten Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen en Leeuwarden stappen naar de Raad van State tegen het instemmingsbesluit Winningsplan Tietjerk. Dit beroep is gericht tegen het besluit van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Uit de gasvelden Tietjerksteradeel-Rotliegend, Tietjerksteradeel-Vlieland en Suawoude (in rood aangegeven op bovenstaande afbeelding) wordt sinds 1974 gas gewonnen. De velden liggen ruwweg tussen Drachten en Burgum.

Uit de gasvelden Tietjerksteradeel-Rotliegend, Tietjerksteradeel-Vlieland en Suawoude (in rood aangegeven op bovenstaande afbeelding) wordt sinds 1974 gas gewonnen. De velden liggen ruwweg tussen Drachten en Burgum. Foto: Halbersma Peter

Smallingerland en de provincie steunen het beroep van de drie gemeenten. Naast een beroep hebben de gemeenten gevraagd om een voorlopige voorziening. Hiermee moet voorkomen worden dat de gaswinning in het gebied doorgaat en dat een gasveld in de omgeving van Suwâld opnieuw in gebruik genomen wordt.

Nieuws

menu