Welke gemeenten krijgen straks meer en welke minder geld van het rijk? Friese gemeenten zijn niet blij met het nieuwe verdelingsvoorstel

Het nieuwe voorstel voor de verdeling van geld uit het Gemeentefonds is ,,ûnakseptabel”. Dat vindt wethouder Harjan Bruining van Achtkarspelen. Maar voor verschillende Friese gemeenten pakt de nieuwe verdeling wél gunstig uit. De Vereniging Friese Gemeenten beraadt zich nog op vervolgstappen.

Gemeentehuis van Achtkarspelen in Buitenpost.

Gemeentehuis van Achtkarspelen in Buitenpost. Foto: Marcel van Kammen

Minister Kajsa Ollongren kwam vrijdag met een aangepast voorstel voor een herverdeling van het Gemeentefonds. In februari was er veel kritiek op een eerder verdeelplan. Volgens dat plan zouden vooral veel gemeenten in Noord-Nederland en Midden-Brabant erop achteruitgaan.

Op Ameland na komen alle Friese gemeenten er in het nieuwe verdelingsvoorstel gunstiger uit. Waar Leeuwarden, Tytsjerksteradiel, Dantumadiel, Smallingerland en Heerenveen in het eerste plan minder geld zouden krijgen dan nu, krijgen ze er volgens het nieuwe plan juist geld bij.

Noardeast-Fryslân, Achtkarspelen, Opsterland en Ooststellingwerf gaan er ook in de nieuwe verdeling op achteruit. De grootste verliezer is net als in de vorige verdeling de gemeente Achtkarspelen. Zou er eerder 83 euro per inwoner minder naar die gemeente vloeien, nu zou dat 51 euro minder zijn dan nu.

Gefnuikte ambities

In het nieuwe voorstel wordt een korting op het gemeentefonds uitgesmeerd over vier jaar. ‘Dat is volstrekt onvoldoende en niets meer dan een uitstel naar de afgrond’, aldus de Friese gemeenten. Er zal minder geld zijn om minima te steunen, voorzieningen overeind te houden en landelijke ambities waar te maken rond woningbouw en de energietransitie.

De gemeenten werken de komende tijd aan een analyse van de nieuwe uitkomsten. ,,Naar aanleiding daarvan beraden we ons op een vervolg”, laat Leo Pieter Stoel weten, burgemeester van Ameland en voorzitter van het Friese portefeuillehoudersoverleg. ,,Het kan toch niet zo zijn dat Friese en Groningse gemeenten die het financieel al moeilijk hebben het nog moeilijker krijgen.”