Leeuwarden, Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel en Weststellingwerf zijn te traag met het huisvesten van statushouders. De provincie roept ze ter verantwoording

Vier Friese gemeenten lopen zo ver achter met de huisvesting van statushouders dat ze bij de provincie op het matje moeten komen met een verbeterplan.

Het azc in Balk. Het huisvesten van statushouders is belangrijk voor de doorstroming in de azc's.

Het azc in Balk. Het huisvesten van statushouders is belangrijk voor de doorstroming in de azc's. Foto: FD

Leeuwarden, Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel en Weststellingwerf staan onder verscherpt toezicht van de provincie omdat ze het afgelopen jaar te weinig statushouders aan een woning hebben geholpen. Gedeputeerde Staten gaat met de gemeenten in overleg en de gemeenten moeten een plan van aanpak opstellen om de achterstand in te lopen.

Nieuws

menu