Dit artikel is vandaag gratis

Gemeenten staken de gesprekken met het kabinet over de verbetering van de jeugdzorg

Hanke Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van het kabinet-Rutte IV en verantwoordelijk voor jeugdzorgbudgetten. Foto: ANP

De Nederlandse gemeenten hebben besloten om de gesprekken over de verbetering van de jeugdzorg op te schorten. Het stilleggen van de Hervormingsagenda Jeugd is een gevolg van de extra bezuinigingen die het kabinet-Rutte IV heeft aangekondigd.

De gemeenten stemden donderdag tijdens een ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) unaniem in met de resolutie.

De agenda wordt pas weer opgepakt als het kabinet garandeert dat de bezuinigingen niet ten koste gaan van kwetsbare kinderen en ook niet voor de rekening van gemeenten komen. Ook moet het kabinet zorgen voor compensatie van de tekorten in de gemeentelijke jeugdzorgbudgetten, zoals eerder afgesproken door de bemiddeling van de Commissie van Wijzen.

Nieuws

menu