Gemeenten zijn niet te spreken over verlenging en uitbreiding gaswinningsplan Vermilion bij Burgum

De gemeenten Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen en Smallingerland zijn niet te spreken over het verlengen en uitbreiden van de gaswinning in het gebied bij Burgum door energiebedrijf Vermilion. De drie gemeenten hebben een negatief advies gegeven aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Een gaswinningsinstallatie in het Groningse Loppersum.

Een gaswinningsinstallatie in het Groningse Loppersum. Foto: ANP

Onlangs diende Vermilion bij het ministerie een gewijzigd winningsplan in voor het gasveld Tietjerk dat zich onder de gemeenten uitstrekt, ruwweg tussen Burgum en Drachten. In een brief aan het ministerie schrijft het college van Tytsjerksteradiel ‘onaangenaam verrast’ te zijn door het plan, dat ‘van een geheel andere orde’ is dan de reguliere verzoeken voor productieverlenging die Vermilion tot nu toe heeft gedaan.

Zo heeft het winningsplan een looptijd tot het jaar 2050 en wordt gevraagd om de huidige productie van ruim 43 miljard kuub gas met nog eens 11,5 miljard kuub op te schalen. Het plan behelst ook het opsporen van nieuwe, nog niet aangeboorde bodemlagen. De verwachte bodemdaling -– die nu al op het diepste punt zo’n 18 centimeter bedraagt – wordt bij extra winning in de buurt van Burgum berekend op 32 centimeter. Ook wordt fracken mogelijk gemaakt, een omstreden techniek om meer gasproductie op gang te krijgen.

Nog niet openbaar

Het winningsplan van Vermilion is nog niet openbaar omdat nog niet alle adviezen op het plan binnen zijn. Er wordt nog gewacht op het advies van TNO en van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), zegt woordvoerder Hidde Baars van Vermilion. „Die zouden de plannen nog kunnen veranderen. Pas daarna stuurt het ministerie de echte advisering naar de bestuurders in de regio.”

Volgens Baars pakt het winningsplan groot uit omdat er verschillende activiteiten bij elkaar zijn gevoegd. „Het idee is dat er uit bestaande gasvelden meer geproduceerd kan worden, maar dat ook nieuwe blokken die nog niet zijn ontwikkeld kunnen worden aangeboord.”

De kans dat er uiteindelijk 11,5 miljard kuub gas extra wordt gewonnen, noemt hij vrij klein: „Dat is het allerhoogste scenario wanneer alles meezit, maar meestal kom je ergens in een middenscenario uit, in dit geval van zo’n vijf miljard kuub.”

Grote zorg

Smallingerland kaart in zijn brief aan het ministerie ook de gebrekkige transparantie rond gaswinning aan. Zo krijgt de gemeente alleen inzage in de inspecties van gaswinlocaties door een WOB-verzoek bij het SodM in te dienen. ‘Wij zijn van mening dat het voor ons niet beschikbaar zijn van deze informatie op gespannen voet staat met de ons wettelijk toegekende adviesrol’, schrijft het college.

Ook in Provinciale Staten bestaat grote zorg over de plannen van Vermilion. De FNP-fractie vraagt gedeputeerde Douwe Hoogland of de provincie ook is benaderd om advies te geven, en of GS van plan is om dat uit zichzelf te doen, gezien de risico’s.