Gemeenteraad Leeuwaren heeft bedenkingen bij invoering diftar voor restafval

De meerderheid van de Leeuwarder gemeenteraad lijkt voor invoering te zijn van het betalen per kilo voor restafval, het zogeheten diftarsysteem, maar men is niet op voorhand onverdeeld enthousiast, zo bleek gisteravond tijdens de raadsvergadering.

Albert Vries en Merwin Wijnstok halen het groen afval op in de Vosseparkwijk in Leeuwarden. De gemeente wil in 2022 het diftarsysteem invoeren waarbij er per kilo betaald moet worden.

Albert Vries en Merwin Wijnstok halen het groen afval op in de Vosseparkwijk in Leeuwarden. De gemeente wil in 2022 het diftarsysteem invoeren waarbij er per kilo betaald moet worden. Foto: Hoge Noorden/Jacob van Essen

Of het systeem op 1 januari 2022 wordt ingevoerd hangt nog af van de PvdA, de grootste partij in de raad, die gisteravond nog niet wilde aangeven voor of tegen te zijn, maar wel ‘een positieve grondhouding’ heeft.

Leeuwarden wil het systeem invoeren om de hoeveelheid restafval terug te dringen. Inwoners van Leeuwarden betalen na invoering van het systeem een basisbedrag per huishouden dat berekend is op een gemiddeld verbruik. Voor extra afval moet meer betaald worden. De gedachte achter dit systeem is dat de grootste vervuilers het meeste moeten betalen, maar er zijn zorgen in de raad dat dit in sommige gevallen erg ongunstig kan uitpakken, bijvoorbeeld voor gezinnen met jonge kinderen die nog luiers dragen, wat voor veel extra gewicht in de kliko’s zorgt.

Negatieve impact

PvdA en D66 pleitten ervoor dat er een oplossing wordt gezocht voor jonge gezinnen, bijvoorbeeld door het instellen van speciale inleverpunten. Wethouder Bert Wassink gaf aan dat hier volgend jaar nog naar gekeken wordt, maar dat Omrin vanaf volgend jaar ook luiers kan nascheiden, waardoor het niet meer gezien wordt als restafval.

Zij zijn vaak aangewezen op goedkopere winkels waarbij de spullen vaak nog veel zijn verpakt

Coalitiepartner CDA liet eerder al weten tegen de invoering van diftar te zijn vanwege de negatieve impact op bijvoorbeeld de minima. ,,Zij zijn vaak aangewezen op goedkopere winkels waarbij de spullen vaak nog veel zijn verpakt”, zei Aaltsje Meinderts.

Volgens het CDA werkt het huidige systeem goed en zou de hoeveelheid afval ook teruggebracht kunnen worden door betere communicatie in te zetten. De FNP is ook tegen diftar en ziet vooral heil in een educatieve campagne onder kinderen, omdat dit volgens fractievoorzitter Jan-Willem Tuininga ook in de jaren zeventig hielp.

Zwerfvuil

Er zijn veel zorgen over een mogelijke toename van zwerfvuil. Om dit tegen te gaan wil de gemeente het eerste jaar na de invoering van het systeem een voltijdbaan aan handhaving extra invoeren. PAL GroenLinks stelde nog voor om dit nog verder uit te breiden.

Dit is schadelijk voor ondernemers, die nu veel moeite hebben om het hoofd boven water te houden

De VVD reageerde in eerste instantie terughoudend. ,,We vinden het redelijk dat de vervuiler betaalt en dus ook de grote gezinnen en de minima”, zei raadslid Petra van der Sloot. De VVD is tegen de betaling per leging en wil dit via een amendement uit het plan halen. De VVD is verder ook tegen de invoering van een Ja-Ja-sticker, met als doel de hoeveelheid folders omlaag te brengen. ,,Dit is schadelijk voor ondernemers, die nu veel moeite hebben om het hoofd boven water te houden.”

Betere voorzieningen

Meerdere fracties pleitten er ook voor dat er betere voorzieningen moeten komen voor het scheiden van afval. ,,Ik woon in de binnenstad en hier kunnen we eigenlijk alleen restafval en glas en papier apart in leveren, maar er is geen apart inleverpunt voor gft-afval”, zei Frits Rijpma van de ChristenUnie. Zijn partij is wel voor invoering van het diftarsysteem. ,,We hebben het er al tien jaar over dat de hoeveelheid afval naar beneden moet in Leeuwarden en we moeten nu echt stappen zetten. We hebben deze wereld nu eenmaal in bruikleen en moeten er goed voor zorgen.”

Om te voorkomen dat mensen hun afval bij anderen in de container gooien stelde de PvdA voor om het kopen van slotjes te stimuleren. ,,Die kosten veertig euro per stuk en zullen mensen zelf moeten kopen, maar misschien kan de gemeente hen ter wille zijn door ze voor hen te monteren.”

De gemeenteraad neemt volgende week woensdag een besluit.

Achtergrond: Plastic is niet alleen het grote milieuprobleem

De auteurs vinden dat het thema politiek wordt uitgebuit, bijvoorbeeld door emotionele beelden van dieren in het wild, verstrikt in plastic te gebruiken De experts zeggen dat kleine politieke gebaren, zoals wetgeving die cosmetische microplastics verbiedt, een belasting op plastic tasjes en het labelen van sommige producten als 'groen' omdat ze minder plastic bevatten dan de alternatieven, het risico lopen om alle aandacht van de samenleving te kapen.