Gerard de Jong komt op voor het Bildts, Franekers en Fries. ‘De passy foor de aigen taal hew ik fan ôns pake en hait metkregen'

Bildts, Franekers of Fries: iedereen moet zich vrij voelen zijn taal te spreken. Dat wil meertaligheidscoördinator Gerard de Jong bereiken. De gemeente Waadhoeke stelde hem aan om de talen in die regio een steuntje te geven.

Gerard de Jong, meertaligheidscoördinator in de gemeente Waadhoeke.

Gerard de Jong, meertaligheidscoördinator in de gemeente Waadhoeke. Foto: Marchje Andringa

,,’t Bildts niet foortrekke, hin?’’, kreeg Gerard de Jong uit zijn omgeving te horen na zijn aanstelling als meertaligheidscoördinator. De Bilkert (42) is nu nog hoofdredacteur van De Bildtse Post . Daarin is het Bildts nu nog wekelijks in print te zien, maar het nieuwsblad verschijnt 30 juni voor het laatst. De passie voor streektalen zat er altijd al in en werd versterkt na een internationale uitwisseling voor schrijvers naar Spaans Baskenland, in 2017. ,,Se passe der heel goed op hur taal. Dat het mij d’r nag meer in sterkt om op te kommen foor klaine talen. Talen sêge wat over de lokale identiteit.”

Nieuws

menu